Reklamace a vrácení

Záruky a reklamace

Úplné znění zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ZDE >>

Záruční doba a životnost zboží

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 2 roky, tato doba se počítá od okamžiku dodání zboží.

Jak postupovat při reklamaci?

Jestliže chcete zakoupený produkt reklamovat, držte se následujících instrukcí:

Vždy si schovávejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace tímto prokážete, že byl produkt zakoupen u SPECTRUM CZ s. r. o.

 • Zboží reklamujte nejpozději do 2 let od jeho dodání (zákonná záruční doba).
 • Poškozený produkt nadále nepoužívejte, ihned ho reklamujte. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.
 • Reklamované zboží musí být kompletní, naprosto čisté a suché.

V případě, že k nám reklamovaný produkt posíláte přepravní službou (Česká pošta, PPL, DPD apod.), přiložte kopii dokladu o zaplacení a průvodní dopis, kde stručně popište vadu výrobku. Pokud lze poškození opravit, máte nárok na bezplatnou opravu. Zákonná lhůta na opravu produktu je 30 dnů od doručení reklamovaného zboží na naši adresu.

Reklamace zasílejte na adresu:

SPECTRUM CZ s. r. o.
Hornická 288
252 25 Jinočany

V případě jakýchkoli dotazů ohledně podmínek reklamace nebo průběhu Vaší reklamace pište na email: reklamace@spectrum.cz nebo volejte na číslo +420 257 913 038.

Reklamační řád

Firma SPECTRUM CZ s. r. o., se snaží poskytnout zákazníkům nadstandardní služby a prvotřídní kvalitu všech výrobků. Ale pokud se zákazník domnívá, že má právo zakoupené zboží reklamovat, nechť se drží níže popsaného reklamačního řádu. Ten určuje způsob komunikace mezi zákazníkem a firmou, jestliže se zákazník rozhodne využít reklamace.

Předcházení vzniku vady

 • První krok před koupí produktu je promyslet si, jaký výrobek je pro mé potřeby vhodný a jestli bude splňovat nároky, které na něj budou kladeny. Pokud si nejste jisti s výběrem vhodného svítidla nebo žárovky, neváhejte se na nás obrátit. Není svítidlo jako svítidlo a světlo jako světlo…
 • Než produkt začnu používat, musím si přečíst etiketu, popřípadě návod, kde je popsáno, jak výrobek správně používat, jak správně zapojit a doporučený postup jeho udržování a případného čištění. Doporučujeme svěřit montáž a zapojení svítidel odborníkovi, aby jste předešli poškození produktu vinou špatné instalace.
 • Jestliže chci, aby produkt vydržel dlouho funkční, musím se o něj správně starat a neklást na něj nepřiměřené nároky.

Obecné znění záručních podmínek

Zákazník, který je nespokojený se zakoupeným produktem nesmí svým jednáním porušovat níže uvedený reklamační řád. Každý zákazník má právo na prostudování reklamačního řádu, prodejce mu toto právo nesmí upírat. Reklamační řád musí být umístěn na internetových stránkách prodejny nebo v kamenném obchodě.

Jestliže zákazník zaregistruje na zakoupeném zboží vadu, má právo výrobek u prodejce ihned reklamovat.

Jako vadné se zboží neuznává v těchto případech:

 • Jestliže vada či opotřebení vzniklo v důsledku každodenního používání a jestliže míra opotřebení odpovídá hodnotě zboží.
 • Jestliže zboží nebylo udržováno nebo jestliže byla údržba provedena nesprávným způsobem.
 • Když byla vada způsobena nevhodným používáním, mechanickým poškozením či špatným skladováním.
 • Když se jedná o vadu, kvůli které byl produkt zlevněn.
 • Je-li reklamované zboží zcela opotřebováno vzhledem k míře své užitné hodnoty.

Uplatnění reklamace

 • Vždy si schovávejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace potvrdíte, že byl produkt zakoupen u firmy SPECTRUM CZ s. r. o. Pokud neprokážete, že byl produkt zakoupen u nás, nemáte nárok na reklamaci výrobku.
 • Poškozený produkt nadále nepoužívejte, ihned ho reklamujte. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.
 • Výrobek můžete reklamovat v místě, kde byl zakoupen. Jestliže byl produkt objednán přes internet, pošlete nám ho na uvedenou adresu.

Záruční doba

Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi předáno zakoupené zboží. Trvá 2 roky, výjimku však tvoří použité zboží, které může mít záruční dobu zkrácenou až na 1 rok. Pokud je uplatněna reklamace a výrobek je vyměněn za nový, záruční doba trvá opět v plném rozsahu, a sice 2 roky. Po celou tuto dobu má zákazník nárok reklamovat vadné zboží.

Vyřízení reklamace

Právo na bezplatnou opravu ztrácí kupující ve chvíli, kdy neoprávněně pověřil třetí osobu k opravě poškozeného produktu.

Jestliže je reklamace oprávněná, má prodejce povinnost předat zákazníkovi stvrzenku o reklamaci (s časem a místem reklamování zboží a s termínem dodání nového či opraveného výrobku). Zákazník smí na vyřízení reklamace čekat déle než 30 dnů pouze ve výjimečných případech a po osobní domluvě s prodejcem.

Jestliže zákazník nepřevezme opravený či nový výrobek do půl roku ode dne vyřízení reklamace, má prodejce nárok na likvidaci tohoto výrobku.

Rozpor s kupní smlouvou

Výrobek v okamžiku předání do rukou kupujícího musí odpovídat kupní smlouvě, v opačném případě má prodejce povinnost zdarma opravit tento výrobek tak, aby byl v souladu s kupní smlouvou. Výrobek musí být buď bezplatně opraven, nebo nahrazen za nový. Pokud není výrobce schopný toto zaručit, má zákazník právo na slevu nebo úplné odstoupení od smlouvy. Ovšem jestliže sám zákazník zavinil poškození výrobku nebo o nesouladu s kupní smlouvou věděl již před pořízením výrobku, veškeré výše uvedené nároky ztrácí.

Vady odstranitelné x neodstranitelné

Jestliže není výrazně ovlivněna kvalita, vzhled či funkčnost zboží a jestliže je možné vykonat opravu v zákonem dané lhůtě, jedná se o výrobek s odstranitelnou vadou. Zákazník má v tomto případě nárok na opravu zdarma a bez zbytečného odkladu. Odstranitelná vada spadá do kategorie neodstranitelných vad v případě, že byl výrobek již více než dvakrát reklamován a ta samá vada se objevila i po třetí.

Jestliže je běžné používání výrobku doprovázeno zásadními komplikacemi, jedná se o neodstranitelnou vadu. Zákazník má nárok na výměnu produktu, popřípadě na zrušení kupní smlouvy. Jestliže je výrobek neodstranitelně poškozen, ale tato vada nebrání v jeho běžném užití, má zákazník nárok na slevu.

O rozsahu poškození rozhoduje vždy jen prodejce!

Řešení sporů

Jestliže je podaná reklamace a prodejce ji shledá neoprávněnou, máte nárok na vyjádření soudního znalce, který sepíše posudek. Vzniklý spor řeší příslušný soud v případě, že se posudek soudního znalce liší od tvrzení prodejce a ten stále nehodlá reklamaci uznat.

Vrácení zboží do 14 dnů

Výměna a vrácení zboží

E-shop www.spectrum.cz Vám dává nárok na vrácení či výměnu výrobku bez udání důvodu, když splníte následující podmínky:

 • Učiníte tak do dvou týdnů od dodání výrobku.
 • Výrobek není poškozený ani použitý.
 • Výrobek je v původním obalu bez poškození.
 • Zboží vrátíte na adresu:

SPECTRUM CZ s. r. o.
Hornická 288
252 25 Jinočany

Naše propagační materiály jako letáky, časopisy aj. nám se zbožím vracet nemusíte.

Jak postupovat při výměně zboží?

V případě, že nakupujete přes internet, není problém zboží do 14 dnů od převzetí vyměnit. Jestliže chcete výrobek vyměnit za jiný, držte se následujícího postupu:

 • Na kopii dokladu o nákupu napište, za co chcete výrobek vyměnit (značka, velikost, barva, model).
 • Kopii dokladu přiložte ke zboží, které chcete vyměnit a odešlete na adresu:

SPECTRUM CZ s. r. o.
Hornická 288
252 25 Jinočany

 • Čekejte na nový výrobek.

Poštovné nehradí naše společnost, ale Vy jako zákazníci.

Jak postupovat při vrácení zboží?

Může se stát, že kupující dodané zboží nechce a rozhodne se nevyužít možnosti bezplatné výměny zboží. V tomto případě máte jako zákazník možnost zboží vrátit, držte se následujícího postupu:

 • Na kopii dokladu o nákupu uveďte vaše číslo bankovního účtu.
 • Odešlete výrobek prostřednictvím přepravce (Česká pošta, PPL, DPD apod.) včetně kopie dokladu na adresu:

SPECTRUM CZ s. r. o.
Hornická 288
252 25 Jinočany

 • Čekejte na vrácené peníze.
 • Nikdy k nám, prosím, neposílejte zboží na dobírku!
 • POZOR: Při vracení peněz na zahraniční účet Vám bude odečten bankovní poplatek za platby do zahraničí!

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz